25 Ocak 2017 Çarşamba

Joomla Hata: 1146 Çözümü

Joomlada aldığımız hata

Hata: 1146 - Table 'web_dadaydb.#__update_sites_extensions' doesn't exist SQL=SELECT DISTINCT a.update_site_id, a.type, a.location, a.last_check_timestamp, a.extra_query FROM `#__update_sites` AS `a` INNER JOIN #__update_sites_extensions AS b ON a.update_site_id = b.update_site_id WHERE a.enabled = 1 AND b.extension_id IN (700)

Çözümü:
SSH ile bağlanıp tabloları onarmamız gerekiyor.

REPAIR TABLE onarilacak_tablonun_ismi;

ve
r: Repair anlamına gelir.
mysqlcheck -r [database_adı]

9 Ocak 2017 Pazartesi

Joomla "Error displaying the error page: The file Cache Storage is not supported on this platform.: The file Cache Storage is not supported on this platform." hatası ve çözümü

Joomlada kurulum yaptıktan sonra

"Error displaying the error page: The file Cache Storage is not supported on this platform.: The file Cache Storage is not supported on this platform."  hatası alıyorsak

administrator/cache

ve ana dizindeki cache klasörlerinin izinlerini 777 yapılması gerekir.

Linux host kullananlar için;

$ sudo chmod 777 {dosya adresi} -R
“/var/www/” klasörüne vererek deneyelim.

$ sudo chmod 777 /var/www/site_ismi/cache -R

30 Kasım 2016 Çarşamba

Ubuntuda web sitesi için conf dosyası ayarları

Ubuntuda

İlk önce touch komutu ile dosya oluşturalım

sudo su touch demo.conf

demo.conf dosya içerisine nano editörü ile aşağıdaki komutları yazıyoruz.

sudo su nano /etc/apache2/sites-avaible demo.conf

<VirtualHost *:80>
        ServerName demo.muratyayla.kim
        ServerAlias demo
        ServerAdmin esosyolog@gmail.com
        DocumentRoot /var/www/html/demo

        <Directory /var/www/html/demo/>
                Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                Allow from all
        </Directory>

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>


# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet


komutları yazdıktan sonra.ctl+x ile kayıt yapıyoruz.

Daha sonra;

sudo a2ensite murat.conf
sudo service apache2 restart

14 Nisan 2016 Perşembe

Ubuntuda Apache Sunucu Yeniden Başlatma

 /etc/init.d/apache2 

 Start Apache 2 Server

# /etc/init.d/apache2 start
or
$ sudo /etc/init.d/apache2 start

Restart Apache 2 Server

# /etc/init.d/apache2 restart
or
$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Stop Apache 2 Server

# /etc/init.d/apache2 stop
or
$ sudo /etc/init.d/apache2 stop

service 

Restart Apache 2, enter:
$ sudo service apache2 restart
Stop Apache 2, enter:
$ sudo service apache2 stop
Start Apache 2, enter:
$ sudo service apache2 start
TReload Apache 2, enter:
$ sudo service apache2 reload

13 Nisan 2016 Çarşamba

WinSCP

WinSCP Kullanımı ve Programı

Web sitenize ve sunucunuza dosya atmak için FTP programları kullanırız. Açık kaynak olan WinScp bunlardan bir tanesidir. Sunucunuzda bulunan dosyalara yazma izni vereiblir,dosya kopyalabilirsiniz.

SSH kullanır ve SFTP'ye ekli SCP protokollerini kullanır.

Resmi sitesinden indirebilirsiniz.
https://winscp.net/eng/download.php